IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultants; Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók) speciális szaktudással, felkészültséggel és klinikai ismeretekkel rendelkeznek a szoptatás és a humán laktáció terén, melyet az IBLCE Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners; Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság) minősítése igazol.

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái dokumentum körülhatárolja azokat a tevékenységeket/felelősségi köröket, amelyek az IBCLC-k tevékenységének részei. A klinikai kompetenciákról szóló jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa a társadalmat arról, hogy az IBCLC-k mely területeken tudnak biztonságos, kompetens és bizonyítékokon alapuló ellátást nyújtani. Az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái dokumentum minden országban és munkahelyen alkalmazandó, ahol IBCLC-k tevékenykednek. Hozzáértve mindehhez azt is, hogy az IBCLC-k a tevékenységüket a saját képzettségük és gyakorlatuk határainak, továbbá földrajzi és kulturális meghatározottságuknak megfelelően végzik.

 1. Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles fenntartani szakmája magas szakmai színvonalát és ennek megfelelően:

  • úgy irányítja a szakmai tevékenységét, hogy az mindig azok között a keretek között történjen, amit kijelöl az Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe, az IBCLC tevékenységi szabályzat és a Klinikai kompetenciák.
  • a bizonyítékokon alapuló eredményeket – kritikus átgondolást és elemzést követően – integráltan használja tevékenysége során, a munkahelye és munkaköre törvényes keretein belül
  • folyamatos továbbképzéssel fejleszti tudását és ügyel arra, hogy IBCLC minősítése ne évüljön el

 2. Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles védeni, elősegíteni és támogatni a szoptatást és ennek megfelelően:

  • betegtájékoztató füzetek kiadása, tanácsadás, képzési tematikák kifejlesztése, multimédia kampányok szervezése stb. révén változatos módon terjeszti a humán laktációra vonatkozó, bizonyítékokon alapuló információkat a nők, családok, egészségügyi dogozók és az egész közösség körében
  • részt vesz a különböző protokollok kifejlesztésében globális, nemzeti, illetve helyi szinten, melyek védik, előmozdítják és támogatják a szoptatást, illetve az anyatejes táplálást bármilyen körülmények között, beleértve a sürgősségi helyzeteket is
  • szószólója a szoptató édesanyáknak, gyermekeknek és családoknak minden körülmények között és úgy mutatja be a szoptatást, mint általánosan érvényes táplálási normát
  • támogatja mindazon tevékenységeket, melyek támogatják a szoptatást és nem javasolja azokat a technikákat, amelyek hátrányosan befolyásolják a szoptatás sikerét, továbbá:
  • támogatja a Bababarát Kórház Kezdeményezés alapelveinek érvényre jutását
  • körültekintően választja meg a táplálás módját, ha a kiegészítő táplálás nem elkerülhető, olyan stratégiát választva, ami segíti a szoptatás fenntartását és összhangban áll az anya elképzeléseivel
  • támogatja a Csecsemő és kisgyermek táplálási globális stratégia WHO alapelveit

 3. Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles megfelelő, kompetens szolgáltatást nyújtani az anyáknak, családoknak ezért a laktációt érintő minden részletre kiterjedően végezi el az anya, a gyermek és a táplálás vizsgálatát, ami a következőket foglalja magába:

  Anamnézis felvétel és probléma feltárás

  • az anya és gyermeke ellátásához előzetesen az anya beleegyezését kéri
  • felméri az anya elgondolásait, céljait a szoptatással kapcsolatban
  • megfelelő tanácsadási technikákat használ
  • tiszteletben tartja az anya faji, vallási, nemzetiségi hovatartozását, szexuális irányultságát és korát
  • részletes laktációs anamnézist vesz fel
  • azonosítja azokat az eseményeket, amelyek a szülés előtt, alatt, vagy után történtek, és amelyek hatással lehetnek a szoptatás sikerére
  • megvizsgálja a mellet, hogy az észlelt változások megfelelő működést, tejelválasztást jeleznek-e
  • felméri az anya fizikai, szellemi és pszichés állapotát
  • felméri az anya szociális támogató rendszerét és a várható nehézségeket

  A szoptató anya-csecsemő páros segítése

  • segíti a folyamatos bőrkontaktus létrejöttét az anya és újszülöttje között
  • segíti az anyát és a családot az újszülött éhségjeleinek és más viselkedési jeleinek felismerésében
  • felméri a szájüregi anatómiai viszonyokat, és a normál újszülött kori reflexeket
  • segíti az anyát és csecsemőjét a szoptatás mindkettejük számára kényelmes pozíciójának megtalálásában
  • felméri a csecsemő megfelelő mellre csatlakozását és mellre tapadását
  • a szoptatás megfigyelése során felméri, hogy észlelhetők-e a hatékony szopás jelei
  • megítéli, hogy a csecsemő elegendő tejhez jut-e
  • felméri a csecsemő normál viselkedési megnyilvánulásait és a normál fejlődés állomásait
  • javaslatokat ad, hogy mikor és hogyan érdemes az aluszékony babát ébresztgetni etetésekhez
  • megfelelő, bizonyítékokon alapuló információk szolgáltatásával hozzásegíti az anyát ahhoz, hogy a szoptatással kapcsolatban informált döntést hozhasson
  • átadja az édesanyának és a családnak a cumi használatával kapcsolatos ismereteket, felhívva a figyelmet a cumi használat laktációra gyakorolt esetleges negatív hatásaira is
  • megfelelő információkkal szolgál az anya és a család részére a szoptatás anyára és a gyermekre vonatkozó egészségügyi előnyeiről, illetve a tápszeres táplálással összefüggő kockázatokról
  • megfelelő információt és gyakorlati segítséget ad az anyának a kézi fejés módszerére vonatkozóan
  • megfelelő ismereteket nyújt a sebes mellbimbó kezelésére és kialakulásának megelőzésére
  • ismereteket nyújt a mell túlfeszülés, tejcsatorna elzáródás és mellgyulladás kezelésére, megelőzésére
  • megfelelő tanácsokat ad a bölcsőhalál (SIDS) kockázatának csökkentésére
  • ismereteket nyújt a családtervezési módszereket illetően, beleértve a laktációs amenorrhea módszert (LAM) is, és ismerteti a laktációra gyakorolt hatásukat is
  • segíti az anyát és a családot a szülés körüli hangulati zavarokkal (szülés előtti és utáni depresszió, „baby blues”, szorongás, pszichózis) való megküzdésben és a közösségi segítő szolgálatok igénybevételének elérésében
  • ismereteket nyújt a megfelelő családi étrend kialakításához
  • ismereteket nyújt az elválasztódással kapcsolatban, amikor ez időszerű, beleértve az anya melléről való gondoskodást és az anyatej helyettesítő készítmények megfelelő használatának ismertetését, ahogyan azt a WHO Ajánlás a tápszerek biztonságos elkészítésére kezelésére és tárolására című dokumentuma ajánlja.
   http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif2007/en/index.html
  • kiszámolja a csecsemő kalória/energia és folyadék szükségletét
  • felméri az anya tejtermelését, információval szolgál a tejtermelés növelésére vagy csökkentésére, ha szükséges
  • felméri a szoptatott csecsemő növekedését, használva a WHO megfelelő növekedési görbéit
  • ismereteket nyújt az anyának a csecsemők normális viselkedési szokásaikról, az éhségjelekről, a csecsemők étkezési szokásairól, azok várható változásairól

  Általános probléma megoldási készségek

  • feltárja a jelenlévő, vagy lehetséges veszélyeket és faktorokat, amelyek hatással lehetnek arra, hogy az édesanya elérje a szoptatással kapcsolatos célkitűzéseit
  • segíti és támogatja az anyát egy megfelelő, elfogadható, reálisan megvalósítható szoptatási terv kialakításában és megvalósításában, és abban, hogy ehhez minden elérhető segítséget igénybe vehessen
  • segíti az orvosi szempontból sérülékeny, testi sérüléssel született gyermekek szoptatását
  • felméri minden helyzet és szoptató anya-csecsemő páros egyedi sajátosságait, és hatásukat a szoptatásra
  • előzetes felkészítéssel csökkenti a lehetséges veszélyeket a szoptató anyára és csecsemőjére nézve
  • megfelelő stratégiát ajánl a szoptatás elkezdésére, vagy fenntartására olyan helyzetekben, amikor a szoptatás veszélybe kerül

  Segédeszközök és technikák alkalmazása

  • kritikusan elemzi a különböző szoptatási technikák és segédeszközök indikációit és kontraindikációit, hogy valóban segítik-e, vagy inkább veszélyeztetik a szoptatást, ide értve az alternatív táplálási módokat is
  • kritikusan elemzi és bemutatja a használatát azoknak az eszközöknek, amelyek a szoptatást elősegítik, szem előtt tartva, hogy létezhetnek olyan segédeszközök, amelyeket megfelelő bizonyítékok híján is úgy reklámoznak, hogy a szoptatást segítik, és közben a szoptatás fenntartását veszélyeztethetik
  • kritikusan elemzi, hogy egyes technikák és eszközök miként és milyen helyzetben lehetnek hasznosak a szoptatás megkezdésében, vagy fenntartásában
  • bizonyítékokon alapuló információkkal szolgál az anya részére, a segédeszközök használatát illetően

  Egy egyénre szabott szoptatási terv kialakítása, alkalmazása, értékelése, az anyával való konzultáció alapján

  • használja a felnőttoktatási alapelveket
  • megfelelő oktatási segédeszközöket választ
  • információt nyújt a szoptatást segítő közösségi támogató szolgálatokról, lehetőségekről
  • bizonyítékokon alapuló információval szolgál a szoptatás alatti gyógyszerszedésről, alkoholfogyasztásról, dohányzásról, kábítószer-fogyasztásról, és ezek lehetséges hatásairól a tejtermelésre és a gyermek biztonságára
  • bizonyítékokon alapuló információval szolgál a szoptatás alatt igénybe vett alternatív terápiákról és azok hatásairól a tejtermelésre és a gyermekre
  • a szoptatás kulturális, pszicho-szociális és táplálkozás-élettani szempontjait integráltan alkalmazza
  • támogatást és bátorítást nyújt az anyáknak, hogy segítse őket szoptatási céljaik megvalósításában
  • a kliensekkel és az egészségügyi dolgozókkal való kapcsolata során hatékony tanácsadási módszereket alkalmaz
  • a családközpontú ellátás alapelveit használva együttműködő, támogató kapcsolatot tart fenn klienseivel
  • támogatja az anyát hogy informált döntést hozzon a saját magát és gyermekét érintő kérdésekben
  • olyan módon és szinten szolgáltat információt, hogy azt az anya könnyen megérthesse
  • meggyőződik róla, hogy az anya megértette mindazt az információt, amit megosztott vele

 4. Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles az anya és/vagy a csecsemő elsődleges egészségügyi ellátóját és az egészségügyi ellátórendszert a valóságnak megfelelően és teljes körűen tájékoztatni, és ennek megfelelően:

  • az anya beleegyezését kéri információk gyűjtésére és nyilvánosságra hozatalára, amennyiben ezt a helyi törtvények előírják, illetve szükséges
  • kérésre írásos értékelést is ad
  • minden klienssel való találkozásról megfelelő dokumentációt készít, mely tartalmazza a probléma leírását, a táplálási tervet, javaslatokat és az ellátás értékelését
  • feljegyzéseit a helyi törvényeknek megfelelő ideig megőrzi

 5. Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles megőrizni kliense bizalmát, és ennek megfelelően:

  • tiszteletben tartja és elismeri az anyák és családok méltóságát, magánügyeit és bizalmas közléseit, kivéve, ha egy adott, anyára vagy gyermekére vonatkozó veszély közlését kifejezetten előírja a törvény

 6. Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles munkája során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és ennek megfelelően:

  • a gyermekük táplálását érintő döntések meghozatalához bizonyítékokon alapuló és érdekellentétektől mentes információk szolgáltatásával segíti hozzá a családokat
  • kérésre, vagy ha szükséges, utánkövetési szolgáltatást, kontrollvizsgálatokat biztosít kliensének. A helyzet sürgősségétől függő módon, megfelelő időben klienseit más egészségügyi szolgáltatókhoz vagy közösségi támogató szolgálatokhoz irányítja, ha szükséges
  • az egészségügyi ellátó team többi tagjaival együttműködve tevékenykedik, annak érdekében, hogy a családok összehangolt egészségügyi ellátásban részesülhessenek
  • jelenti az IBLCE vizsgabizottságnak, amennyiben hazája törvényei, illetve a tevékenysége működési területén érvényes jogszabályok alapján bármilyen szabálysértésben bűnösnek találták, vagy egy más szakmai testület szankciókhoz folyamodott ellene
  • azonnal jelenti az IBLCE vizsgabizottságnak, ha azt észleli, hogy IBCLC laktációs szaktanácsadó kollegája nem a Tevékenységi szabályzatban foglaltak szerint működik, illetve nem olyan tevékenységet folytat, amely megfelel az Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe és az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái című dokumentumban foglaltaknak

Helyszínek a megfelelő készségek elsajátításához

A készségek elsajátítása különböző helyszíneken történhet, úgymint: kórházakban, rendelőintézetekben, civil szervezetek keretén belül és helyszínein, vagy magán praxisokban.

©IBLCE — utolsó felülvizsgálat: 2012. szeptember 15.

Forrás