Tudnivalók az IBCLC vizsgáról

Általános tudnivalók az IBCLC-vizsgáról

Az IBCLC vizsgát korábban évente egyszer tartották, július hónap utolsó hetében, a világ számos városában, köztük Budapesten is.
2016-tal kezdődően évente kétszer van lehetőség a vizsgateszt megírására: áprilisban és októberben. Az áprilisi vizsgalehetőség azon vizsgahelyek számára nyitott, ahol a számítógépes tesztkitöltés megoldott. Fontos tudnivaló még, hogy áprilisban csak angol nyelven lehet vizsgázni. Azokban a városokban, ahol a vizsgázás papíralapon történik - így Budapesten is - csak októberben szerveznek vizsgát. Ekkor van lehetőség az angolon kívül más nyelveken - köztük magyarul - is vizsgát tenni.

Az angol mellett általában francia, olasz, német és holland nyelven lehet vizsgázni, illetve, megfelelő számú jelentkező esetén, magyar nyelven is. Azonban szakirodalom főként angol nyelven áll rendelkezésre.
A Szoptatásért Magyar Egyesület tanfolyamai, továbbá a Semmelweis Egyetemen folyó képzés magyar nyelven is segíti a felkészülést.

Hazánk első három szoptatási szaktanácsadója még külföldön vizsgázott. Magyarországon először 2003-ban tartottuk meg az IBCLC vizsgát a budapesti Szent István Kórházban, amelyen mind az öt jelentkező sikeres vizsgát tett. A 2004-es évben egy fő szerezte meg az IBCLC oklevelet, így a magyarországi laktációs szaktanácsadók száma nyolcra bővült. Magyar nyelven először 2006-ban volt alkalmuk vizsgázni a jelölteknek. A SZME oktatócsapata rendkívül büszke arra, hogy az idegen nyelveket nem beszélő és ezért a külföldi szakirodalmat olvasni nem tudó jelentkezőket is eredményesen felkészítette, és valamennyi jelölt sikeres vizsgát tett. A 2008-ban megtartott újabb magyar nyelvű vizsgán szintén sikerrel szerepeltek a jelentkezők.

2010-ben indult el a Semmelweis Egyetem és a Szoptatásért Magyar Egyesület közös, vizsgára felkészítő képzése. Az első évfolyam 28 hallgatója tette le sikeresen a nemzetközi vizsgát. A következő évfolyamból sokan szintén sikeresen vágtak neki a vizsgának és minden évben voltak olyan jelentkezők is, akik egyénileg készültek fel a megmérettetésre. Így jelenleg már száznál több laktációs szaktanácsadó segíti a magyarországi édesanyákat.

A vizsgára való jelentkezés minimum feltételei

A jelentkezővel szemben támasztott, az IBLCE vizsgabizottság által meghatározott, Európában érvényes elvárásokat ezen az oldalon foglaltuk össze.

Következő vizsgaidőpontok és jelentkezés

2018 októberi vizsga

Jelentkezés: 2018. március 1-től május 15-ig

Vizsga időpontja: 2018. október 1-3. (magyar nyelven is!)

2019 áprilisi vizsga

Jelentkezés: 2018. szeptember 1-től november 15-ig

Vizsga időpontja: 2019. április 1-3. (csak angol nyelven!)

Vizsgadíj: 660 USD

Ösztöndíj minden év június 1-30. között igényelhető a következő évi vizsgákra vonatkozóan. (Tehát 2018 júniusában a 2019 áprilisi vagy októberi vizsgákra lehet ösztöndíjat kérni.)

A vizsgára az alábbi témakörökből kell felkészülni: anyai- és csecsemő anatómia, élettan, endokrinológia, táplálkozástan, biokémia, immunológia, fertőző betegségek, anyai- és csecsemő patológia, farmakológia, toxikológia, pszichológia, szociológia, antropológia, csecsemő növekedése, fejlődése, kutatási eredmények értékelése, a tanácsadáshoz kapcsolódó etikai- és jogi ismeretek, szoptatással kapcsolatos technikai tudnivalók, szoptatást segítő eszközök használata, egészségnevelés, a WHO és egyéb nemzetközi szervezetek munkájának, ajánlásainak ismerete.

Az oklevelet ötévente kell megújítani, így a tudás szinten tartása, a legújabb kutatási eredmények ismerete, a folyamatos továbbképzés elengedhetetlen része a laktációs szaktanácsadói munkának.

Kérdés esetén keresse Dr. Veres Mónikát az IBLCE magyar koordinátorát.
Elérhetőségei: Skype: monika.veres1 E-mail: monika.veres@gmail.com

A nemzetközi vizsgával kapcsolatos tájékoztatók a Vizsgabizottság honlapjáról letölthetők.

Magyar nyelvű irodalomjegyzék a laktációs szaktanácsadói vizsgára készülőknek

Angol nyelvű szakirodalom

Ajánlott weboldalak és levelezőlisták