IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultants; Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók) speciális szaktudással, felkészültséggel és klinikai ismeretekkel rendelkeznek a szoptatás és a humán laktáció terén, melyet az IBLCE Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners; Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság) minősítése igazol.
Az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái dokumentum körülhatárolja azokat a tevékenységeket/felelősségi köröket, amelyek az IBCLC-k tevékenységének részei. A klinikai kompetenciákról szóló jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa a társadalmat arról, hogy az IBCLC-k mely területeken tudnak biztonságos, kompetens és bizonyítékokon alapuló ellátást nyújtani. Az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái dokumentum minden országban és munkahelyen alkalmazandó, ahol IBCLC-k tevékenykednek. Hozzáértve mindehhez azt is, hogy az IBCLC-k a tevékenységüket a saját képzettségük és gyakorlatuk határainak, továbbá földrajzi és kulturális meghatározottságuknak megfelelően végzik.
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles fenntartani szakmája magas szakmai színvonalát és ennek megfelelően:

úgy irányítja a szakmai tevékenységét, hogy az mindig azok között a keretek között történjen, amit kijelöl az Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe, az IBCLC tevékenységi szabályzat és a Klinikai kompetenciák.
a bizonyítékokon alapuló eredményeket – kritikus átgondolást és elemzést követően – integráltan használja tevékenysége során, a munkahelye és munkaköre törvényes keretein belül
folyamatos továbbképzéssel fejleszti tudását és ügyel arra, hogy IBCLC minősítése ne évüljön el

Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles védeni, elősegíteni és támogatni a szoptatást és ennek megfelelően:

betegtájékoztató füzetek kiadása, tanácsadás, képzési tematikák kifejlesztése, multimédia kampányok szervezése stb. révén változatos módon terjeszti a humán laktációra vonatkozó, bizonyítékokon alapuló információkat a nők, családok, egészségügyi dogozók és az egész közösség körében
részt vesz a különböző protokollok kifejlesztésében globális, nemzeti, illetve helyi szinten, melyek védik, előmozdítják és támogatják a szoptatást, illetve az anyatejes táplálást bármilyen körülmények között, beleértve a sürgősségi helyzeteket is
szószólója a szoptató édesanyáknak, gyermekeknek és családoknak minden körülmények között és úgy mutatja be a szoptatást, mint általánosan érvényes táplálási normát
támogatja mindazon tevékenységeket, melyek támogatják a szoptatást és nem javasolja azokat a technikákat, amelyek hátrányosan befolyásolják a szoptatás sikerét, továbbá:
támogatja a Bababarát Kórház Kezdeményezés alapelveinek érvényre jutását
körültekintően választja meg a táplálás módját, ha a kiegészítő táplálás nem elkerülhető, olyan stratégiát választva, ami segíti a szoptatás fenntartását és összhangban áll az anya elképzeléseivel
támogatja a Csecsemő és kisgyermek táplálási globális stratégia WHO alapelveit

Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles megfelelő, kompetens szolgáltatást nyújtani az anyáknak, családoknak ezért a laktációt érintő minden részletre kiterjedően végezi el az anya, a gyermek és a táplálás vizsgálatát, ami a következőket foglalja magába:

Anamnézis felvétel és probléma feltárás
az anya és gyermeke ellátásához előzetesen az anya beleegyezését kéri
felméri az anya elgondolásait, céljait a szoptatással kapcsolatban
megfelelő tanácsadási technikákat használ
tiszteletben tartja az anya faji, vallási, nemzetiségi hovatartozását, szexuális irányultságát és korát
részletes laktációs anamnézist vesz fel
azonosítja azokat az eseményeket, amelyek a szülés előtt, alatt, vagy után történtek, és amelyek hatással lehetnek a szoptatás sikerére
megvizsgálja a mellet, hogy az észlelt változások megfelelő működést, tejelválasztást jeleznek-e
felméri az anya fizikai, szellemi és pszichés állapotát
felméri az anya szociális támogató rendszerét és a várható nehézségeket

A szoptató anya-csecsemő páros segítése
segíti a folyamatos bőrkontaktus létrejöttét az anya és újszülöttje között
segíti az anyát és a családot az újszülött éhségjeleinek és más viselkedési jeleinek felismerésében
felméri a szájüregi anatómiai viszonyokat, és a normál újszülött kori reflexeket
segíti az anyát és csecsemőjét a szoptatás mindkettejük számára kényelmes pozíciójának megtalálásában
felméri a csecsemő megfelelő mellre csatlakozását és mellre tapadását
a szoptatás megfigyelése során felméri, hogy észlelhetők-e a hatékony szopás jelei
megítéli, hogy a csecsemő elegendő tejhez jut-e
felméri a csecsemő normál viselkedési megnyilvánulásait és a normál fejlődés állomásait
javaslatokat ad, hogy mikor és hogyan érdemes az aluszékony babát ébresztgetni etetésekhez
megfelelő, bizonyítékokon alapuló információk szolgáltatásával hozzásegíti az anyát ahhoz, hogy a szoptatással kapcsolatban informált döntést hozhasson
átadja az édesanyának és a családnak a cumi használatával kapcsolatos ismereteket, felhívva a figyelmet a cumi használat laktációra gyakorolt esetleges negatív hatásaira is
megfelelő információkkal szolgál az anya és a család részére a szoptatás anyára és a gyermekre vonatkozó egészségügyi előnyeiről, illetve a tápszeres táplálással összefüggő kockázatokról
megfelelő információt és gyakorlati segítséget ad az anyának a kézi fejés módszerére vonatkozóan
megfelelő ismereteket nyújt a sebes mellbimbó kezelésére és kialakulásának megelőzésére
ismereteket nyújt a mell túlfeszülés, tejcsatorna elzáródás és mellgyulladás kezelésére, megelőzésére
megfelelő tanácsokat ad a bölcsőhalál (SIDS) kockázatának csökkentésére
ismereteket nyújt a családtervezési módszereket illetően, beleértve a laktációs amenorrhea módszert (LAM) is, és ismerteti a laktációra gyakorolt hatásukat is
segíti az anyát és a családot a szülés körüli hangulati zavarokkal (szülés előtti és utáni depresszió, „baby blues”, szorongás, pszichózis) való megküzdésben és a közösségi segítő szolgálatok igénybevételének elérésében
ismereteket nyújt a megfelelő családi étrend kialakításához
ismereteket nyújt az elválasztódással kapcsolatban, amikor ez időszerű, beleértve az anya melléről való gondoskodást és az anyatej helyettesítő készítmények megfelelő használatának ismertetését, ahogyan azt a WHO Ajánlás a tápszerek biztonságos elkészítésére kezelésére és tárolására című dokumentuma ajánlja.
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif2007/en/index.html
kiszámolja a csecsemő kalória/energia és folyadék szükségletét
felméri az anya tejtermelését, információval szolgál a tejtermelés növelésére vagy csökkentésére, ha szükséges
felméri a szoptatott csecsemő növekedését, használva a WHO megfelelő növekedési görbéit
ismereteket nyújt az anyának a csecsemők normális viselkedési szokásaikról, az éhségjelekről, a csecsemők étkezési szokásairól, azok várható változásairól

Általános probléma megoldási készségek
feltárja a jelenlévő, vagy lehetséges veszélyeket és faktorokat, amelyek hatással lehetnek arra, hogy az édesanya elérje a szoptatással kapcsolatos célkitűzéseit
segíti és támogatja az anyát egy megfelelő, elfogadható, reálisan megvalósítható szoptatási terv kialakításában és megvalósításában, és abban, hogy ehhez minden elérhető segítséget igénybe vehessen
segíti az orvosi szempontból sérülékeny, testi sérüléssel született gyermekek szoptatását
felméri minden helyzet és szoptató anya-csecsemő páros egyedi sajátosságait, és hatásukat a szoptatásra
előzetes felkészítéssel csökkenti a lehetséges veszélyeket a szoptató anyára és csecsemőjére nézve
megfelelő stratégiát ajánl a szoptatás elkezdésére, vagy fenntartására olyan helyzetekben, amikor a szoptatás veszélybe kerül

Segédeszközök és technikák alkalmazása
kritikusan elemzi a különböző szoptatási technikák és segédeszközök indikációit és kontraindikációit, hogy valóban segítik-e, vagy inkább veszélyeztetik a szoptatást, ide értve az alternatív táplálási módokat is
kritikusan elemzi és bemutatja a használatát azoknak az eszközöknek, amelyek a szoptatást elősegítik, szem előtt tartva, hogy létezhetnek olyan segédeszközök, amelyeket megfelelő bizonyítékok híján is úgy reklámoznak, hogy a szoptatást segítik, és közben a szoptatás fenntartását veszélyeztethetik
kritikusan elemzi, hogy egyes technikák és eszközök miként és milyen helyzetben lehetnek hasznosak a szoptatás megkezdésében, vagy fenntartásában
bizonyítékokon alapuló információkkal szolgál az anya részére, a segédeszközök használatát illetően

Egy egyénre szabott szoptatási terv kialakítása, alkalmazása, értékelése, az anyával való konzultáció alapján
használja a felnőttoktatási alapelveket
megfelelő oktatási segédeszközöket választ
információt nyújt a szoptatást segítő közösségi támogató szolgálatokról, lehetőségekről
bizonyítékokon alapuló információval szolgál a szoptatás alatti gyógyszerszedésről, alkoholfogyasztásról, dohányzásról, kábítószer-fogyasztásról, és ezek lehetséges hatásairól a tejtermelésre és a gyermek biztonságára
bizonyítékokon alapuló információval szolgál a szoptatás alatt igénybe vett alternatív terápiákról és azok hatásairól a tejtermelésre és a gyermekre
a szoptatás kulturális, pszicho-szociális és táplálkozás-élettani szempontjait integráltan alkalmazza
támogatást és bátorítást nyújt az anyáknak, hogy segítse őket szoptatási céljaik megvalósításában
a kliensekkel és az egészségügyi dolgozókkal való kapcsolata során hatékony tanácsadási módszereket alkalmaz
a családközpontú ellátás alapelveit használva együttműködő, támogató kapcsolatot tart fenn klienseivel
támogatja az anyát hogy informált döntést hozzon a saját magát és gyermekét érintő kérdésekben
olyan módon és szinten szolgáltat információt, hogy azt az anya könnyen megérthesse
meggyőződik róla, hogy az anya megértette mindazt az információt, amit megosztott vele

Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles az anya és/vagy a csecsemő elsődleges egészségügyi ellátóját és az egészségügyi ellátórendszert a valóságnak megfelelően és teljes körűen tájékoztatni, és ennek megfelelően:

az anya beleegyezését kéri információk gyűjtésére és nyilvánosságra hozatalára, amennyiben ezt a helyi törtvények előírják, illetve szükséges
kérésre írásos értékelést is ad
minden klienssel való találkozásról megfelelő dokumentációt készít, mely tartalmazza a probléma leírását, a táplálási tervet, javaslatokat és az ellátás értékelését
feljegyzéseit a helyi törvényeknek megfelelő ideig megőrzi

Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles megőrizni kliense bizalmát, és ennek megfelelően:

tiszteletben tartja és elismeri az anyák és családok méltóságát, magánügyeit és bizalmas közléseit, kivéve, ha egy adott, anyára vagy gyermekére vonatkozó veszély közlését kifejezetten előírja a törvény

Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles munkája során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és ennek megfelelően:

a gyermekük táplálását érintő döntések meghozatalához bizonyítékokon alapuló és érdekellentétektől mentes információk szolgáltatásával segíti hozzá a családokat
kérésre, vagy ha szükséges, utánkövetési szolgáltatást, kontrollvizsgálatokat biztosít kliensének. A helyzet sürgősségétől függő módon, megfelelő időben klienseit más egészségügyi szolgáltatókhoz vagy közösségi támogató szolgálatokhoz irányítja, ha szükséges
az egészségügyi ellátó team többi tagjaival együttműködve tevékenykedik, annak érdekében, hogy a családok összehangolt egészségügyi ellátásban részesülhessenek
jelenti az IBLCE vizsgabizottságnak, amennyiben hazája törvényei, illetve a tevékenysége működési területén érvényes jogszabályok alapján bármilyen szabálysértésben bűnösnek találták, vagy egy más szakmai testület szankciókhoz folyamodott ellene
azonnal jelenti az IBLCE vizsgabizottságnak, ha azt észleli, hogy IBCLC laktációs szaktanácsadó kollegája nem a Tevékenységi szabályzatban foglaltak szerint működik, illetve nem olyan tevékenységet folytat, amely megfelel az Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe és az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái című dokumentumban foglaltaknak
Helyszínek a megfelelő készségek elsajátításához
A készségek elsajátítása különböző helyszíneken történhet, úgymint: kórházakban, rendelőintézetekben, civil szervezetek keretén belül és helyszínein, vagy magán praxisokban.
©IBLCE — utolsó felülvizsgálat: 2012. szeptember 15.