Tudnivalók az IBCLC vizsgáról

Általános tudnivalók az IBCLC-vizsgáról

Az IBCLC vizsgát korábban évente egyszer tartották, július hónap utolsó hetében, a világ számos városában, köztük Budapesten is.
2016-tal kezdődően évente kétszer van lehetőség a vizsgateszt megírására: áprilisban és októberben. Az áprilisi vizsgalehetőség azon vizsgahelyek számára nyitott, ahol a számítógépes tesztkitöltés megoldott. Fontos tudnivaló még, hogy áprilisban csak angol nyelven lehet vizsgázni. Azokban a városokban, ahol a vizsgázás papíralapon történik – így Budapesten is – csak októberben szerveznek vizsgát. Ekkor van lehetőség az angolon kívül más nyelveken – köztük magyarul – is vizsgát tenni.

Az angol mellett általában francia, olasz, német és holland nyelven lehet vizsgázni, illetve, megfelelő számú jelentkező esetén, magyar nyelven is. Azonban szakirodalom főként angol nyelven áll rendelkezésre.
Szoptatásért Magyar Egyesület tanfolyamai, továbbá a Semmelweis Egyetemen folyó képzés magyar nyelven is segíti a felkészülést.

Hazánk első három szoptatási szaktanácsadója még külföldön vizsgázott. Magyarországon először 2003-ban tartottuk meg az IBCLC vizsgát a budapesti Szent István Kórházban, amelyen mind az öt jelentkező sikeres vizsgát tett. A 2004-es évben egy fő szerezte meg az IBCLC oklevelet, így a magyarországi laktációs szaktanácsadók száma nyolcra bővült. Magyar nyelven először 2006-ban volt alkalmuk vizsgázni a jelölteknek. A SZME oktatócsapata rendkívül büszke arra, hogy az idegen nyelveket nem beszélő és ezért a külföldi szakirodalmat olvasni nem tudó jelentkezőket is eredményesen felkészítette, és valamennyi jelölt sikeres vizsgát tett. A 2008-ban megtartott újabb magyar nyelvű vizsgán szintén sikerrel szerepeltek a jelentkezők.

2010-ben indult el a Semmelweis Egyetem és a Szoptatásért Magyar Egyesület közös, vizsgára felkészítő képzése. Az első évfolyam 28 hallgatója tette le sikeresen a nemzetközi vizsgát. A következő évfolyamból sokan szintén sikeresen vágtak neki a vizsgának és minden évben voltak olyan jelentkezők is, akik egyénileg készültek fel a megmérettetésre. Így jelenleg már száznál több laktációs szaktanácsadó segíti a magyarországi édesanyákat.

A vizsgára való jelentkezés minimum feltételei

A jelentkezővel szemben támasztott, az IBLCE vizsgabizottság által meghatározott, Európában érvényes elvárásokat ezen az oldalon foglaltuk össze.

Az októberi vizsgára való jelentkezési időszak
2017. március 1-től május 15-ig tart.

Vizsgadíj: 660 USD

Ösztöndíj március 1-31-ig igényelhető, a jelentkezési csomag beadásával egyidejűleg.

A magyar nyelvű vizsga időpontja: 2017. október 4.

A vizsgára az alábbi témakörökből kell felkészülni: anyai- és csecsemő anatómia, élettan, endokrinológia, táplálkozástan, biokémia, immunológia, fertőző betegségek, anyai- és csecsemő patológia, farmakológia, toxikológia, pszichológia, szociológia, antropológia, csecsemő növekedése, fejlődése, kutatási eredmények értékelése, a tanácsadáshoz kapcsolódó etikai- és jogi ismeretek, szoptatással kapcsolatos technikai tudnivalók, szoptatást segítő eszközök használata, egészségnevelés, a WHO és egyéb nemzetközi szervezetek munkájának, ajánlásainak ismerete.

Az oklevelet ötévente kell megújítani, így a tudás szinten tartása, a legújabb kutatási eredmények ismerete, a folyamatos továbbképzés elengedhetetlen része a laktációs szaktanácsadói munkának.

Kérdés esetén keresse Dr. Veres Mónikát az IBLCE magyar koordinátorát.
Elérhetőségei: Skype: monika.veres1 E-mail: monika.veres@gmail.com

A nemzetközi vizsgával kapcsolatos tájékoztatók a Vizsgabizottság honlapjáról letölthetők.

Magyar nyelvű irodalomjegyzék a laktációs szaktanácsadói vizsgára készülőknek

Angol nyelvű szakirodalom

Ajánlott weboldalak és levelezőlisták