Magyar nyelvű irodalomjegyzék

Szakirodalom

A tanácsadás módszerével kapcsolatban

 • Eric Berne: Emberi játszmák / Háttér Kiadó, 2009
 • Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség / Animula, 1990
 • Daniel Golemann: Érzelmi intelligencia / Háttér Kiadó, 1997
 • Ruth Bang: A segítő kapcsolat / Tankönyvkiadó, 1980
 • Tringer László: A gyógyító beszélgetés / Medicina, 2007
 • Kovács József: A segítő kapcsolat etikai dilemmái. Embertárs 2007/1. (52.-64.o.)

Magyar nyelvű publikációk a szoptatásról, illetve ezzel összefüggő témákról szaklapokban

 • Slusser-Powers: Korszerű szoptatás I-II. In: Gyermekgyógyászati Szemle 1997. október, december
 • Láng K. és mtsai: Összefüggések a gyermekkori obesitas és a szoptatás időtartama között. In: Gyermekgyógyászat 1997. július
 • Henk K. A. és mtsai: Lactoferrin és növekedési faktorok a tejben. In: Gyermekgyógyászat 1997. május
 • Sólyom E. és mtsai: A csecsemőkori tejallergia kórlefolyása. In: Gyermekgyógyászat 1997. szeptember
 • Ramadan – Hajdú – Harmath: A kis súlyú koraszülöttek korai, friss, kis adagú saját anyatej táplálásával szerzett első tapasztalataink (Gyermekgyógyászat, 1999. 3. szám)
 • Langerkrantz – Slotkin: A születés stressze (Tudomány, 1986/6)
 • Short: A szoptatás (Tudomány, 1985/1)
 • Fogarasi András és mtsai: Anyai vegan diéta talaján kialakuló B12-vitamin-hiány két esetünk kapcsán. In: Gyermekgyógyászat 2002. április
 • I. David Schwartz, MD: Elégtelen gyarapodás: egy régi probléma az új évezred küszöbén. In: Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 2001. június
 • Robert J. Boyle, MD: A terhesség alatti gyógyszerszedés hatásai a magzatra és az újszülöttre. In: Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 2002. augusztus
 • Módszertani levél a methicillin/oxacillin rezisztens staphhylococcus aureus (MRSA) fertőzések megelőzésére. Bp. 2001.
 • Csóka Szilvia: Életminőség és esélyegyenlőség a korai kötődés tükrében. In: Kopp Mária (szerk): Magyar lelkiállapot 2008 Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó 2008, pp 179-192.
 • + egy szakkönyv: Polgár Marianne szerk.: Allergia csecsemő- és gyermekkorban / Springer 1996.

Nemzetközi ajánlások

 • ILCA (Szoptatási Tanácsadók Nemzetközi Szövetsége) : A kizárólagos szoptatás elérésének irányelvei (Ford. Cholnoky Péter). Szerencsejáték ZRT, 2005
 • A szoptatás védelme, támogatása és elősegítése Európában: Indítvány, 2004. EU Project Contract N.SPC 2002359 (a 2004-ben közzétett indítvány magyar fordítása)
  www.szoptatasportal.hu/inditvany
 • Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe (1981)
  www.szoptatasportal.hu/kodex

Mi a hivatalos ajánlás jelenleg Magyarországon?

Szoptatás történeti-antropológiai megközelítésből

 • A csecsemőgondozás paraszti hagyományai In: Nagy Olga: A törvény szorításában. Paraszti értékrend és magatartásformák / Gondolat, 1989
 • Sulamith Shahar: A negyedik rend. Nők a középkorban / Osiris, 2004 133-143; 184-194; 241-266; 300-308. old.
 • A szoptatás, szoptatós dajkák, a gyermekkor első szakasza című fejezetek In: Shulamith Shahar: Gyermekek a középkorban / Osiris kiadó Budapest, 2000
 • A bölcsőtől a sírig In: Aly Mazahéri: A muszlimok mindennapi élete a középkorban a 10-13. századig / Európa könyvkiadó, 1989
 • A halál bölcsője In: Kaari Utrio: Éva lányai. Az európai nő története / Corvina 1989 (néhány tanulságos adalék arról, milyen gyökerekre nyúlik vissza az, hogy Európában (a “fejlett” világban szoptatnak a világon a legrövidebb ideig)
 • Elisabeth Badinter: A szerető anya. Az anyai érzés története a 18. századi Franciaországban / Csokonai kiadó, Debrecen (érdekes adalékok arról, milyen gyökerekre nyúlik vissza, hogy manapság is nagyon kevés nő szoptat Franciaországban)

Nagyközönségnek szóló, ismeretterjesztő könyvek

 • W. Ungváry Renáta: A szoptatás kézikönyve / Sanoma, 2012
 • Márta Guoth-Gumberger – Elisabeth Hormann: Szoptatás / Kismama könyvek, 2003
 • Hannah Lothrop: Szoptatós könyv / Golden Book, 2003
 • William Sears: Éjszakai gondoskodás / Sanoma Budapest Kiadói Rt., 2006
 • Marshall M. Klaus, Phyllis H. Klaus: A csodálatos újszülött / Jaffa Kiadó, 2005
 • Sheila Kitzinger: Miért sír a baba? / Hajja & Fiai Könyvkiadó Kft., 2007
 • Margot Sunderland: Okosan nevelni tudni kell / Mérték Kiadó, 2008
 • Steve Biddulph: Hogyan neveljük a kicsiket? / Partvonal Könyvkiadó, 2007

Elrettentő példák, amiket a szoptatási tanácsadónak ismernie kell

 • Tracy Hogg: A suttogó titkai / Európa 2003
 • Béjar-Estivill: Aludj jól gyermekem / Marfa-Mediterrán, új kiadás 2003
 • Gina Ford: Kiegyensúlyozott babák és nyugodt mamák kézikönyve / 5 perc Angol Könyv és Lapkiadó Társaság, 2006

Hasznos könyvek a csecsemőkről, szülésről, szoptatásról, anyai gondoskodásról

 • Desmond Morris: Babafigyelőben / Gabo Könyvkiadó, 2009
 • Desmond Morris: Az emberállat – Személyes vélemény az emberi fajról. / Magyar Könyvklub, 1997
 • Sue Gerhardt: A szükséges szeretet – az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére / Lélekben Otthon Kiadó, 2009
 • Jean Liedloff: Az elveszett boldogság nyomában / Kétezeregy Kiadó, 2010
 • Mérei-Binét: Gyermeklélektan / Gondolat, 2003 Különös tekintettel a következő fejezetekre: A kezdet, Az anya-gyerek kapcsolat (a megkapaszkodás), Gyerek anya nélkül, Hospitalizmus, A félelem kezdetei
 • Katona Ferenc: Az öntudat ébredése / Gondolat, 1979
 • Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia / Okker Kiadó, 1998
 • Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió / Saxum Kiadó, 2012 (a korai szeparáció hatásáról)
 • Michel Odent: A szeretet tudományosítása / Napvilág Születésház Bt., 2003 (hogyan szívjuk vagy nem szívjuk magunkba a szeretet képességét az anyatejjel)
 • Makói Zita: Sír a csecsemő, Kommunikáció az újszülöttel / Springer Hungarica, 1994
 • David Haslam: Ha a gyerek nem alszik / Park Kiadó, 1984
 • Frédéric Leboyer: Gyöngéd születés / Katalizátor Könyvkiadó, 2008
 • Sheila Kitzinger: A szülés árnyékában – Katarzis vagy krízis? / Alternatal Alapítvány, 2008
 • Ethel Sloane: A nő biológiája / Gondolat, 1987