Az IBCLC laktációs szaktanácsadók tevékenységi szabályzata

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultants; Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók) speciális szaktudással, felkészültséggel és klinikai ismeretekkel rendelkeznek a szoptatás és a humán laktáció terén, melyet az IBLCE Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners; Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság) minősítése igazol.
Jelen Tevékenységi szabályzat körülhatárolja azokat a tevékenységeket, amelyek végzésére az IBCLC-k képzésük során felkészítést kaptak, és amelyeket jogosultak elvégezni. Jelen Tevékenységi szabályzat célja a közösség védelme azáltal, hogy gondoskodik róla, hogy minden IBCLC biztonságos, kompetens, és bizonyítékokon alapuló ellátást nyújtson. Lévén jelen Tevékenységi szabályzat egy nemzetközi érvényű okmány, minden országban és munkahelyen alkalmazandó, ahol IBCLC-k tevékenykednek.
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles fenntartani szakmája magas szakmai színvonalát azáltal, hogy:
az Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe és az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái című dokumentumokban meghatározott kereteken belül dolgozik.
a szoptatott csecsemő és családja ellátásakor integráltan alkalmazza az IBLCE Vizsgabizottság által meghatározott törzsanyagban megjelölt tudományágak eredményeit és ismeretanyagát
a saját földrajzi és politikai régiójának és munkahelyének törvényes keretein belül dolgozik
elméleti és gyakorlati tudását folyamatos továbbképzéssel szinten tartja
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles védeni, elősegíteni és támogatni a szoptatást azáltal, hogy:
terjeszti a szoptatásra és humán laktációra vonatkozó ismereteket a nők, családok, egészségügyi dogozók és az egész közösség körében
közreműködik olyan irányelvek kidolgozásában, amelyek védik, elősegítik és támogatják a szoptatást
felemeli szavát a szoptatás – mint a csecsemőtáplálás normális módja – mellett
holisztikus szemléletű, bizonyítékokon alapuló szoptatástámogatást és ellátást biztosít a nők és családjaik számára a fogamzás előtti időszaktól az elválasztásig
a felnőttképzés alapelveit alkalmazza, amikor klienseit, egészségügyi dolgozókat vagy a közösség más tagjait tanítja
betartja az Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexét és az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésének vonatkozó határozatait
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles megfelelő, kompetens szolgáltatást nyújtani az anyáknak és családoknak azáltal, hogy:
a laktációt érintő minden részletre kiterjedően végzi az anya, a gyermek és a táplálás vizsgálatát
az anyával konzultálva dolgozza ki és alkalmazza az egyénre szabott táplálási tervet
bizonyítékokon alapuló információval szolgál a szoptatás alatti gyógyszerszedésről, alkoholfogyasztásról, dohányzásról, kábítószer-fogyasztásról, és ezek lehetséges hatásairól a tejtermelésre és a gyermek biztonságára
bizonyítékokon alapuló információval szolgál a szoptatás alatt igénybe vett alternatív terápiákról és azok hatásairól a tejtermelésre és a gyermekre
a szoptatás kulturális, pszicho-szociális és táplálkozás-élettani szempontjait integráltan alkalmazza
támogatást és bátorítást nyújt az anyáknak, hogy segítse őket szoptatási céljaik megvalósításában
a kliensekkel és az egészségügyi dolgozókkal való kapcsolata során hatékony tanácsadási módszereket alkalmaz
a családközpontú ellátás alapelveit használva együttműködő, támogató kapcsolatot tart fenn klienseivel
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles az anya és/vagy a csecsemő elsődleges egészségügyi ellátóját, és az egészségügyi ellátórendszert a valóságnak megfelelően és teljes körűen tájékoztatni azáltal, hogy:
minden ellátásra vonatkozó releváns információt feljegyez, és amennyiben ez szükséges, feljegyzéseit a helyi törvényeknek megfelelő ideig megőrzi
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles megőrizni kliense bizalmát azáltal, hogy:
tiszteletben tartja és elismeri az anyák és családok méltóságát, magánügyeit és bizalmas közléseit
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó köteles munkája során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni azáltal, hogy:
a gyermekük táplálását érintő döntések meghozatalához bizonyítékokon alapuló és érdekellentétektől mentes információk szolgáltatásával segíti hozzá a családokat
ha szükséges után követési szolgáltatást, kontrollvizsgálatokat biztosít kliensének
szükség esetén klienseit más egészségügyi szolgáltatókhoz vagy közösségi támogató szolgálatokhoz irányítja
az egészségügyi ellátó team tagjaként tevékenykedik, és tevékenysége végzésével hozzájárul ahhoz, hogy az anyák és a családok összehangolt egészségügyi ellátásban részesülhessenek
az egészségügyi ellátó rendszer többi tagjával kölcsönösen egymástól függő és együttműködő módon dolgozik együtt
jelenti az IBLCE vizsgabizottságnak, amennyiben hazája törvényei, illetve a tevékenysége működési területén érvényes jogszabályok alapján bármilyen szabálysértésben bűnösnek találták, vagy egy más szakmai testület szankciókhoz folyamodott ellene
jelenti az IBLCE vizsgabizottságnak, ha azt észleli, hogy IBCLC laktációs szaktanácsadó kollegája ezen Tevékenységi szabályzatban foglaltakkal ellentétes módon működik
©IBLCE — az IBLCE vizsgabizottság által elfogadott végleges változat, 2012. szeptember 15. (Az előző változatot 2008. március 8-án fogadták el.)