Alkalmassági követelmények a nemzetközi vizsgára való jelentkezéshez

Az alkalmassági követelmények teljesítése szempontjából három lehetséges bemeneti útvonal van, amik közül a jelentkezőknek egyet ki kell választaniuk az IBLCE vizsgára való jelentkezéshez. A választott bemeneti útvonal mindegyik követelményének meg kell felelnie a jelentkezőnek! Mindhárom bemeneti útvonal meghatározza a vizsgára való jelentkezéshez szükséges minimális képzési óraszámot és laktáció-specifikus tanácsadói tapasztalati óraszámot. A jelentkező szakmai hátterétől, képzettségétől függően további továbbképzési és klinikai gyakorlati órák lehetnek szükségesek a vizsga sikeres letételéhez.

Minden jelzett követelménynek a vizsgára való jelentkezés elküldése előtt kell teljesülnie!

Az IBLCE vizsgabizottság javasolja minden jelentkező számára egy átfogó laktáció-specifikus kurzus elvégzését, mely kurzusok általában 90-150 tanóra időtartamúak.

Egészségügyi végzettségűek és akkreditált baba-mama csoportvezetők / szoptatási tanácsadók:

A jelentkezőnek egészségügyi dolgozóként kell dolgoznia, vagy minősített szoptatási tanácsadóként (baba-mama csoportvezetőként) kell tevékenykednie egy elismert szülői önsegítő szervezetben. A jelentkezőnek önkéntesként vagy alkalmazottként kell dolgoznia egy olyan szervezetben, mely gyakorlati tevékenysége számára szakmai felügyeletet, támogatást és képzést biztosít, hogy teljesíthesse az alábbi követelményeket:

 • Minimum 90 óra laktáció-specifikus képzésen való részvétel, a vizsgára való jelentkezést megelőző 5 éven belül.
 • 1000 óra laktáció-specifikus klinikai tanácsadási tapasztalati óra, a vizsgára való jelentkezést megelőző 5 éven belül.
 • A baba-mama csoportvezetőknek / tanácsadóknak igazolniuk kell, hogy a megfelelő oktatásban részesültek az alább meghatározott témaköröket illetően.

Képzési követelmények (akkreditált baba-mama csoportvezetők / szoptatási tanácsadók számára):

Egészségügyi végzettségűek figyelmébe! – Az alább felsorolt témaköröket az egészségügyi végzettség nyilvánvalóan lefedi. Az egészségügyi végzettségű jelentkezők nem kell hogy e tárgyak elvégzését egyenként igazolják, a jelentkezési anyagukhoz azonban mellékelniük kell a végzettségüket igazoló dokumentumuknak, vagy a működési engedélyüknek a fénymásolatát.

Minden jelentkezőnek – aki első ízben jelentkezik a vizsgára – igazolnia kell, hogy legalább egy szemesztert (vagy annak megfelelő képzést) elvégzett az alábbi tárgyakból, felsőfokú szakképzésben, vagy magasabb szinten:

 • humán anatómia
 • humán élettan
 • biológia
 • csecsemő és gyermek növekedés és fejlődés
 • táplálás / táplálkozás
 • szociológia, vagy kulturális antropológia, kulturális különbségek, kulturális érzékenység
 • kutatás-módszertani alapismeretek
 • pszichológia vagy tanácsadási kommunikációs ismeretek

Ezen kívül az alábbi területeket illetően szükséges igazolni oktatásban való részvételt:

 • elsősegélynyújtás (újjáélesztési ismeretek)
 • orvosi terminológia
 • egészségügyi dokumentáció
 • általános biztonsági ismeretek, fertőzés megelőzés
 • munkavédelem, munkabiztonság
 • szakmai / jogi etika (pl. etikai kódex)

A szükséges előképzettséggel kapcsolatos részletes információkat tartalmazó útmutató innen letölthető.

Laktáció specifikus oktatási program

Gondolva a jövőre, egy külön bemeneti útvonal került meghatározásra azok részére, akik laktáció specifikus oktatási programban vettek részt. Az IBLCE vizsgabizottság úgy állította fel ezt a bemeneti útvonalat, mint az általa leginkább ajánlott módját az IBCLC vizsgajelentkezésnek, támogatva ezzel, hogy minél több laktáció specifikus oktatás program jöjjön létre.
(Ez az útvonal Magyarországon egyelőre nem létezik.)

Előzetesen jóváhagyott / minősített programok

Előzetesen jóváhagyott, illetve minősített programok, melyek minimum 500 kontaktóra közvetlen klinikai szupervíziót tartalmaznak. A programot a klinikai órák teljesítésének megkezdése előtt kell jóváhagynia az IBLCE vizsgabizottságnak! További felvilágosítás az IBLCE irodákban kapható.

Mindegyik alkalmassági kritériumnak teljesülnie kell a jelentkezés beadásának időpontjában!

Bővebb információ az európai iroda honlapjáról letölthető vizsgatájékoztatóban olvasható.

A vizsgára jelentkezés feltételeinek összefoglaló ábrája